Gumballs fantastiska värld

De gamla Getabockarna

De gamla getabockarna får en pizzalevering, men Gumball snattar den, och innan han lyckas ta en munsbit, distraheras han av andra mumsiga matvaror i köket. Men varför stjäl Gumball och hans familj mat från de gamla getabockarna?