Batman Den tappre och modige
Batman Den tappre och modige
Ensam, är Batman en kraft att räkna med. Men ingen skurk har en chans när han slår sig ihop med hjältar som Blue Beetle, Plastic Man och Green Arrow!