featured

Yogi är hungrig

Yogi har alltid haft svårt att väljasina måltider. Så Cindy bestämde sig för atthjälpa honom och installeradeen atommage. Det gjorde så att Yogi kunde äta allt, men det gjorde honomockså hungrig!