featured

Drakryttarna-Race

Tävla med dina drakar i ett häftigt race runt Dräggön. Målet är att fånga så många vita får du bara kan. Men se upp! Du får bara plocka de som är märkta med färg och se också till att drakarna inte "råkar" sluka upp fåren. Det är ett tufft spel för vikingar med få regler, så vem vet vad som väntar runt hörnet!