Kodnamn: Grannungarna
Kodnamn: Grannungarna
Fem heroiska 10-åringar har bildat en hemlig klubb som heter Grannungarna och som har ett enda uppdrag: att befria alla barn från de vuxnas tyranni!